Svarvareskogen

Svarvareskogen utgör, tillsammans med Skummeslövsreservaten, en del av det forna Skummeslövs flygsandfält. Området är ett populärt friluftsområde och du kan promenera genom dynlandskapet på flera markerade strövstigar.

Området är relativt platt, men genomskärs av långa sanddyner i huvudsakligen öst-västlig riktning. Dynerna är som mest 3–4 meter höga. Skogen består främst av tall men det finns även inslag av gran och björk. På marken finns kråkris, lingor och mossor. I reservatet finns också fossila inlandsdyner vilket innebär att området också har ett stort geovetenskapligt värde.

Historien finns bevarad

Det finns många bevarade dokument som beskriver hur flygsanden härjade i trakten förr i tiden. Även bakgrunden till namnet Svarvareskogen finns att hitta i kampen mot flygsanden. Historien handlar om Johannes Carlsson, också kallad Svarvaren. Vid ett vattenfall i Karupsbäcken i Östra Karup byggde han sig en såg och en snickeriverkstad där han tillverkade spinnrockar, därav namnet Svarvaren.

Så småningom köpte han sig ett område i Skummeslövsstrand och i det ingick ett 100 tunnland stort flygsandfält. Den drivande sanden var ett stort bekymmer för gårdarna längre in i landet och Johannes började envist plantera skogsplantor som skulle binda sanden. Gång på gång sandades plantorna över och dog men Johannes fortsatte envist sin kamp mot sanden, vilket till slut gav resultat. Idag står Svarvareskogens naturreservat som ett monument över hans kamp mot sanden.

Bad och övernattningsmöjligheter i närheten

Reservatet ligger nära sandstranden och havet i Skummeslöv. Tältning är ej tillåten i reservatet men camping finns i närheten. Övernattningsmöjligheter finns i samhället Skummeslöv och här finns även restauranger.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada naturföremål eller ytbildning såsom sanddyner,
 • gräva upp växter,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • elda samt
 • rida.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 25,6 hektar

Skyddat sedan: 1992

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen