Sökresultat

 1. Jårdi, nr 1 2013

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Jårdi, nr 1 2013

  rådgivning kring fiber/bredband, underhåll av diken och om "Kotöisar", det kvinnligt nätverket för kobönder. Som vanligt så hittar du också information om kommande utbildningar och kurser.

  Senast ändrad: 2024-06-18

 2. Jårdi nr 1 2014

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Jårdi nr 1 2014

  om investeringar?, Fiberdragning/bredband. Som vanligt så hittar du också information om kommande utbildningar och kurser.

  Senast ändrad: 2024-06-18

 3. Presentation hästägarmöte 180828.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Presentation hästägarmöte 180828.pdf

  Lantmännen, Svenska Foder m.fl.) samt Hushållningssällskapet Christina Mellberg. Inventera hästarna? Vilket behov har dina hästar? Kan alla hästar vara kvar? Hästen Grovfoderomvandlare! Fiber viktigt Minst 1

  Senast ändrad: 2018-08-28

 4. 4. Goda exempel Austerland Energi.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 4. Goda exempel Austerland Energi.pdf

  insatser • FN:s 17 hållbarhetsmål • Paris-avtalet om klimatet Positiva motkrafter • Nygarn Utveckling AB • Östergarn - Gammelgarn Fiber • Avsaltningsanläggning • Nyhagen vatten och avlopp AB • Aktivt

  Senast ändrad: 2020-07-08

 5. Framtidens hållbara textilindustri.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Framtidens hållbara textilindustri.pdf

  combination of organizations upstream in the supply chain to produce finished materials Weavers, Knitters & Nonwovens Dyers, Printers, Finishers, & Laminators Tier 2 factory complex from fiber to garment ç

  Senast ändrad: 2020-12-08

 6. Regional bostadsmarknadsanalys 2022.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Regional bostadsmarknadsanalys 2022.pdf

  Regional bostadsmarknadsanalys Gotlands län 2022 Titel: Regional bostadsmarknadsanalys - Gotlands län 2022 Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län Diarienummer: 405-2594-2022 Författare: Victoria

  Senast ändrad: 2022-06-15

 7. BMA 2020.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / BMA 2020.pdf

  085 26 988 Kvinnor 530 839 13 244 Män 704 1 246 13 744 IT-infrastruktur Tillgång till bredband är viktigt för såväl boende som företagare på Gotland och ett snabbt och välfungerande bredbandsnät

  Senast ändrad: 2020-06-12

 8. BMA 2021.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / BMA 2021.pdf

  Regional Bostadsmarknadsanalys Gotlands län 2021 2 Titel: Regional Bostadsmarknadsanalys - Gotlands län 2021 Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län Diarienummer: 405-2392-2021 Författare: Unni Karlsson, samhällsplanerare Foto | omslagsbild: Unni

  Senast ändrad: 2021-08-02

 9. Regional handlingsplan Gotland 2020.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Regional handlingsplan Gotland 2020.pdf

  infrastruktur 116 Stöd till bredband 120 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden 121 Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation 128 Stöd

  Senast ändrad: 2020-04-03

 10. Regional handlingsplan_2022_Gotlands_län.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Regional handlingsplan_2022_Gotlands_län.pdf

  till gödselbaserad biogas 106 Investeringsstöd för att skapa nya jobb 109 9. Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 116 Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur 116 Stöd till bredband 120 Stöd

  Senast ändrad: 2022-03-10

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss