• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

  Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Sökresultat

 1. Jårdi, nr 1 2013

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Jårdi, nr 1 2013

  rådgivning kring fiber/bredband, underhåll av diken och om "Kotöisar", det kvinnligt nätverket för kobönder. Som vanligt så hittar du också information om kommande utbildningar och kurser.

  Senast ändrad: 2023-12-08

 2. Stopp av vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

  Natur och landsbygd / Landsbygdsaktuellt / Stopp av vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

  till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april. Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden. Pengarna

  Senast ändrad: 2022-07-14

 3. Jårdi nr 1 2014

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Jårdi nr 1 2014

  om investeringar?, Fiberdragning/bredband. Som vanligt så hittar du också information om kommande utbildningar och kurser.

  Senast ändrad: 2023-12-08

 4. Presentation hästägarmöte 180828.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Presentation hästägarmöte 180828.pdf

  Lantmännen, Svenska Foder m.fl.) samt Hushållningssällskapet Christina Mellberg. Inventera hästarna? Vilket behov har dina hästar? Kan alla hästar vara kvar? Hästen Grovfoderomvandlare! Fiber viktigt Minst 1

  Senast ändrad: 2018-08-28

 5. 2020-11_Bevakning av grundlaggande betaltjanster.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 2020-11_Bevakning av grundlaggande betaltjanster.pdf

  och Västra Götaland. S tödet riktas till glesbefolkade områden där PTS bedömer att kommersiella aktörer inte kommer att bygga ut bredband under de närmaste tre åren. Regeringens bredbandsstrategi innehåller

  Senast ändrad: 2020-12-01

 6. Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019.pdf

  uppkoppling och bristande mobiltäckning. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är starkt beroende av de stöd som finns inom ramen för Landsbygdsprogrammet och regionalfonden. Inom Landsbygdsprogrammet

  Senast ändrad: 2019-12-03

 7. 4. Goda exempel Austerland Energi.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 4. Goda exempel Austerland Energi.pdf

  insatser • FN:s 17 hållbarhetsmål • Paris-avtalet om klimatet Positiva motkrafter • Nygarn Utveckling AB • Östergarn - Gammelgarn Fiber • Avsaltningsanläggning • Nyhagen vatten och avlopp AB • Aktivt

  Senast ändrad: 2020-07-08

 8. Framtidens hållbara textilindustri.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Framtidens hållbara textilindustri.pdf

  combination of organizations upstream in the supply chain to produce finished materials Weavers, Knitters & Nonwovens Dyers, Printers, Finishers, & Laminators Tier 2 factory complex from fiber to garment ç

  Senast ändrad: 2020-12-08

 9. Regional bostadsmarknadsanalys 2022.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Regional bostadsmarknadsanalys 2022.pdf

  Regional bostadsmarknadsanalys Gotlands län 2022 Titel: Regional bostadsmarknadsanalys - Gotlands län 2022 Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län Diarienummer: 405-2594-2022 Författare: Victoria

  Senast ändrad: 2022-06-15

 10. BMA 2020.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / BMA 2020.pdf

  085 26 988 Kvinnor 530 839 13 244 Män 704 1 246 13 744 IT-infrastruktur Tillgång till bredband är viktigt för såväl boende som företagare på Gotland och ett snabbt och välfungerande bredbandsnät

  Senast ändrad: 2020-06-12

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss