Jårdi, nr 1 2013

Länsstyrelsens informationsbrev ”Jårdi” tar upp aktuella frågor som rör lantbruk och landsbygd. I detta nummer kan du bland annat läsa om SAM Internet, kulturmiljö i Utvald miljö, rådgivning kring fiber/bredband, underhåll av diken och om "Kotöisar", det kvinnligt nätverket för kobönder. Som vanligt så hittar du också information om kommande utbildningar och kurser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__10&context=30