Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Beslut – Miljöskydd

Länsstyrelsen i Gotlands län har genom beslut den 3 april 2024 meddelat AUR Energipark AB tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) avseende Natura 2000-området Hoburgs Bank och Midsjöbankarna för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark med tillhörande transformator-/omriktarstationer, mätmaster, internt kabelnät och anslutningskablar inom Sveriges ekonomiska zon.

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet hålls tillgängligt hos
Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4 i Visby, gotland@lansstyrelsen.se.

Eventuellt överklagande ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 2 maj 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 531-1303-2022 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss