Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen tar nästa steg för att skapa en reservhamn på Gotland

Nu tas nästa steg för att göra Kappelshamns hamn till reservhamn för civil färjetrafik till Gotland.

Hamnen ägs av Fortifikationsverket, som på Försvarsmaktens uppdrag ska se till att den byggs om för att kunna ta emot marinens fartyg.

Det har länge funnits önskemål, bland annat från Länsstyrelsen i Gotlands län, om att den militära hamnen samtidigt ska anpassas för att vid behov kunna ta emot viss civil fartygstrafik. I somras gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att analysera förutsättningarna för en reservhamn på Gotland, inklusive lokalisering och kostnader. Uppdraget redovisades i november i fjol, där Trafikverket gjorde bedömningen att Kappelshamns hamn är det bästa alternativet.

Regeringen följer nu upp med att ge Trafikverket i uppdrag att starta förberedande utredningar och undersökningar, med målet att göra Kappelshamns hamn till reservalternativ för Visby hamn.

Landshövding Anders Flanking välkomnar beskedet:

- Regeringen har tagit ett steg framåt i en fråga som är så viktig för Gotland, ja faktiskt hela Sverige, och som länsstyrelsen drivit inom ramen för totalförsvarsarbetet på Gotland.

Trafikverket ska senast 25 juni 2024 redovisa kostnadsberäkningar för bedömda åtgärder i farleder och i hamnområdet till landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Därefter ska Trafikverket lämna in en slutredovisning av uppdraget till departementet senast 15 november.

Regeringen tar nästa steg för framtida reservhamn på Gotland - Regeringen.se Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss