Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En specifik miljöbedömning behöver göras inför beslut om Gotland Grand National


Tre  deltagare som kör Gotland Grand National

Länsstyrelsen har idag beslutat att genomförande av motortävlingen Gotland Grand National (GGN) i Hejdeby kan antas ha en betydande miljöpåverkan och att arrangören Nordic Sport & Event därför behöver genomföra en så kallad specifik miljöbedömning. Därefter kan länsstyrelsen fatta beslut om tävlingen kan genomföras på platsen.


Nordic Sport & Event har inkommit med en anmälan om samråd för väsentlig ändring av naturmiljön i Hejdeby där de planerar att arrangera GGN under hösten 2024. Länsstyrelsen har sedan tidigare bedömt att bolaget behöver lämna in en miljökonsekvensbeskrivning innan beslut kan tas, och har idag meddelat bolaget att det handlar om en så kallad specifik miljöbedömning.

– Det planerade tävlingsområdet är känsligare och mer komplext med högre natur- och kulturvärden än den tidigare tävlingsplatsen på Tofta skjutfält. Vi bedömer att det inte är tillräckligt utrett vilken påverkan som tävlingen kommer att medföra. Bolaget behöver därför göra en specifik miljöbedömning som inkluderar ytterligare underlag innan vi kan fatta beslut, säger Anna-Lena Fritz, chef för länsstyrelsen enhet för naturskydd.

Processen framåt kommer att inledas med ett så kallat avgränsningssamråd med en utökad samrådskrets där verksamhetsutövaren får hjälp att ringa in vad miljöbedömningen ska innehålla. I den utökade samrådskretsen ingår bland annat den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten. Verksamhetsutövaren tar sedan fram det underlag som behövs och sammanställer det i en samlad miljökonsekvensbeskrivning som lämnas in till länsstyrelsen. Därefter finns möjlighet att ge synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen innan länsstyrelsen fattar beslut baserat på det inlämnade underlaget.

– Vi gör vad vi kan för en skyndsam process, men vi behöver säkra att inte natur- och kulturmiljön påverkas negativt och förstås genomföra processen enligt regelboken, säger Anna-Lena Fritz.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss