Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Bevarandeplaner

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 29 februari 2024 fastställt nya bevarandeplaner för tre Natura 2000-områden; Kyllajhajdar (SE0340202) och Stora Vikers (SE0340205) pekades ut år 2015 och Bästeträsk (SE0340120) utvidgades samma år, 2015.

Bevarandeplanerna i sin helhet kommer att finnas att ta del av på www.lansstyrelsen.se/gotland samt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Enheten för naturskydd. Bevarandeplanerna kommer också att finnas tillgängliga i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur via: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ Länk till annan webbplats..

Bevarandeplanerna medför i sig inga nya regler med rättsverkan för någon part, utan hänvisar vid behov till gällande regelverk. Fastställda bevarandeplaner kan ej överklagas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss