Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Beslut om bildande av nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 7 februari 2024 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Mullvalds änge. Naturreservatet berör del av fastigheten Ardre Mullvalds 1:1 samt marksamfälligheten Ardre S:4.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4,
621 85 Visby samt på
www.lansstyrelsen.se/gotland.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 1 mars 2024.

Diarienummer 521-1210-2020 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss