Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordår för kungsörnen på Gotland

En flygande rovfågel.

Foto: Johan Månsson

Årets inventering av kungsörn på Gotland är nu avslutad. Resultatet visar att 2023 blev den mest gynnsamma säsongen sedan inventeringarna startade. Totalt registrerades 43 häckningar som resulterade i 51 ungar.

– Det är en omfattande inventering som innebär att vi nu har en riktigt bra kartläggning av örnbeståndet i länet, säger Johan Månsson, viltvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Sedan 2002 har länsstyrelsen genomfört årliga inventeringar av kungsörn. Årets inventering pågick under sju månader och resulterade i att 80 revir och 43 häckningar kunde konstateras.

– Så många revir eller häckningar har inte registrerats tidigare och det finns fog att anta att Gotland nu är en av de örnrikaste platserna inte bara i Sverige, eller Europa, utan i världen, säger Johan Månsson.

Räknar man med havsörnens utbredning och fortsatta ökning, hyser nu länet uppemot 400 örnar som är väl spridda över hela ön.

– Det är få ställen på jorden som kan mäta sig med de siffrorna på en yta av Gotlands storlek, säger Johan Månsson.

Många unga havsörnar flyger runt i Östersjöområdet och vistas periodvis på ön. De flesta kungsörnar lämnar troligtvis inte Gotland.

Dödligheten bland örnarna är relativt hög, många ungfåglar kan ha svårt att hitta byten det första året.

– De måste lära sig jaga själva och det är inte alltid så lätt, avslutar Johan Månsson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss