Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Salmonella konstaterad på fjäderfäbesättning i Gotlands län

En rutinkontroll har påvisat salmonella vid en gotländsk gård med värphöns. Besättningen är spärrad, vilket innebär att inga djur eller livsmedel får lämna gården.

Smittan upptäcktes vid den rutinprovtagning som regelbundet görs i större besättningar. Inga djur är sjuka. Jordbruksverket kommer att besluta om att djuren ska avlivas så att stallarna kan rengöras och saneras. Det rör sig om minst 15 000 värphöns.

– Det är tack vare rutinkontroller och kraftfulla åtgärder mot salmonella som våra livsmedel i Sverige är fria från salmonella och säkra att äta, säger länsveterinär Ebba Schwan.

För ytterligare information kontakta länsveterinär Ebba Schwan på telefon 010-2239242 eller e-post ebba.schwan@lansstyrelsen.se

Länsveterinär Ebba Schwan

Länsveterinär Ebba Schwan

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss