Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse gällande tillståndsprövning av en planerad vindpark mellan Gotland och Öland, Vindpark Aurora

AUR Energipark AB ansöker hos regeringen om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att i Egentliga Östersjön, inom Sveriges ekonomiska zon och inom det område som markerats i Bilaga A i ansökan, uppföra och driva en vindpark – Vindpark Aurora, omfattande som mest 370 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 370 meter med tillhörande transformator- och omriktarstationer, plattformar och mätmaster.

Verksamheten omfattas av krav på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Gotlands län att bereda ärendet inför beslut. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4 i Visby och kan rekvireras via registrator, gotland@lansstyrelsen.se.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges skriftligen till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby eller gotland@lansstyrelsen.se senast den 19 september 2023. Ange diarienummer 531-5716-22.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss