Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Lokala föreskrifter om tillfälligt eldningsförbud

Länsstyrelsen i Gotlands län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

1 § Inom Gotlands län gäller förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Länsstyrelsen i Gotlands län får medge undantag från förbudet om det föreligger särskilda skäl. Ansökan om undantag från förbudet ska vara skriftlig. 3 § Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap.

3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 4 § Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter om skärpt eldningsförbud (09FS 2023:05) ska upphöra att gälla den 13 juli 2023 klockan 14.00. Föreskrifterna träder i kraft den 13 juni 2023 klockan 14:00 och gäller till och med den 31 augusti 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss