Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet på Gotland skärps

Tecknad symbol för eldningsförbud med en brasa överkorsad med ett rött streck.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fattat beslut om skärpt eldningsförbud i hela länet. Förbudet gäller från och med måndag 12 juni klockan 14.00 till och med den 31 augusti 2023.

På grund av den mycket stora risken för brand i skog och mark har länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten fattat beslut om skärpt eldningsförbud på Gotland.

– Länsstyrelsen beslutade om eldningsförbud den 12 maj, men eftersom värmen och torkan fortsatt har brandrisken ökat ytterligare. En brand i detta läge kan få mycket stora konsekvenser, säger Martin Gouthering, säkerhetsskyddschef på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Det skärpta eldningsförbudet gäller aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. Om du upptäcker en brand är det viktigt att varna andra i närheten, sätta dig själv i säkerhet och ringa 112.

Föreskrift om skärpt eldningsförbud i Gotlands län (2023-06-12) Pdf, 87.9 kB.

Vad som gäller vid ett skärpt eldningsförbud

Det här är förbjudet i skog och mark:

  • elda, grilla eller utföra annan eldning med brännbart material. Exempel på brännbart material är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Förbudet att elda och grilla gäller även på fasta grillplatser.

Det här är förbjudet i sammanhållen bebyggelse:

  • elda i annat syfte än att grilla.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla på en fastighetstomt. Det kan vara till exempel en villatomt, innergård eller gård till flerbostadshus.

Man kan söka undantag från förbudet hos länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. Ansökan ska göras skriftligen och med angivande av de särskilda skälen samt vilka brandsäkerhetsåtgärder som avses att vidtas. En ansökan om undantag ska skickas till Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4, 621 85 Visby eller via e-post till: gotland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss