Skyfallsliknande regn i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla behöver hjälpas åt i energiomställningen

Energiomställningen märks i dag på många håll, i världen och på Gotland, bland annat genom byggnationen av nya elledningar. Omställningen är livsnödvändig och kommer att kräva stora insatser av oss alla. Som en del i det behöver vi skapa samtal och öka medvetenheten om vad vi alla kan göra för att ställa om. Nedan kan du läsa den insändare som Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland tillsammans skickat till Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

Det pågår en stor omställning i samhället.

För att vi ska nå de livsnödvändiga klimatmålen, få bort användningen av fossila drivmedel och ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem, behöver elektrifieringen av samhället påskyndas radikalt.

Det kommer att krävas stora insatser av oss alla.

Det handlar inte bara om vad myndigheter, organisationer och företag gör, utan även om val och beteenden hos oss gotlänningar och de som besöker länet. Vi är många som behöver hjälpas åt i den här förändringen och vi behöver alla vara medvetna om den gemensamma målbilden för Gotlands utveckling.

Gotland har höga ambitioner i omställningsarbetet, för oss handlar det om att gå före och bli klimatneutralt till år 2040. Samhällets infrastruktur måste byggas om och utvecklas för att det överhuvudtaget ska bli möjligt att välja hållbar energi och skapa en hållbar framtid.

Det krävs bland annat omfattande utbyggnad och nyinvestering i länets elnät, som annars inte kommer att räcka till. Satsningar behöver göras på land, men även till havs, och det kommer att uppstå intressekonflikter som efter hand behöver hanteras av ansvariga myndigheter, i enlighet med gällande lagstiftning.

Lösningarna ska vara robusta och hålla under lång tid. Vi behöver också tänka på elförsörjningen ur ett säkerhetsperspektiv. Elnätet är samhällskritisk infrastruktur och en mycket viktig del av vår krisberedskap och vårt totalförsvar.

Gotlands Elnät AB utför stora delar av arbetet med att rusta Gotland för framtidens energibehov, samtidigt som det befintliga nätet behöver underhåll. Idag märker många av röjningsarbetet för att bygga elledningar och kraftledningsgator, som kommer möjliggöra att mer elproduktion från sol och vind kan anslutas till elnätet.

Alla behöver förstå syftet och den gemensamma målbilden att Gotland ska bli klimatneutralt till år 2040. Olika röster behöver höras, avvägningar ska göras och intressekonflikter hanteras. Gemensamt kan vi se till att omställningen både skapar jobb, framtidshopp och inte minst smarta lösningar som förenklar vår vardag.

Många är redan i gång, men vi behöver bli ännu fler som lär oss mer om energiomställningen och hur vi blir klimatneutrala. Det finns många goda exempel att följa på energicentrum.gotland.se Länk till annan webbplats.. Där kan du även boka rådgivning och ställa just dina frågor om omställningsarbetet.

Region Gotland
Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande

Länsstyrelsen i Gotlands län
Anders Flanking, landshövding

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss