Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två romerska mynt har hittats på Gotska Sandön

Ett landskap med en sandstrand och strandvallar. Inklippt i bilden syns två oregelbundna cirkelformade mynt.

Myntet överst i bild är från Antoninus Pius tid och det undre myntet från Trajanus tid. Foto: Johan Rönnby, Södertörns högskola

Södertörns högskola bedriver i samarbete med Campus Gotland och Gotlands museum ett arkeologiskt projekt på Gotska Sandön. Projektet har pågått sedan 2020, och i mars 2023 gjordes ett par för Sandön speciella fynd – två romerska denarer, silvermynt från Trajanus (98-117 e. Kr.) och Antoninus Pius (161 e. Kr.) tid.

– Det här är spännande fynd som väcker flera frågor, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

Handlar det om rester från en skeppsförlisning som spritts ut på stranden? Längs Sandöns kust finns också en stor mängd härdar och rester av eldstäder. Ska de romerska myntfynden i stället sättas samman med dessa aktiviteter på något sätt? Är det rester av boplatser ute på ön eller handlar det om relativt storskalig förhistorisk sältransproduktion? Forskningsundersökningar som kan ge svar på en del av dessa frågor planeras under 2023.

Det finns en tidigare uppgift om att fyrvaktare Hjalmar Söderlund ska ha hittat ett romerskt mynt på ön, men detta har tidigare bemötts med viss skepsis.

– Fynd av romerska silvermynt är inte ovanligt för Gotland, men för Gotska Sandön. Det som gör det här fyndet intressant är just platsen, tillägger Daniel Langhammer, handläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Nu när våren närmar sig och många av oss börjar röra oss ute i markerna vill vi påminna om att man ska kontakta Länsstyrelsen om man hittar något man tror kan vara ett fornfynd. Detta gäller alltid om det är fynd som staten ska lösa in.

Har du hittat ett fornfynd?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss