Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bi-bostäder klara för inflytt
på Visborgsområdet

Iordninglagda, nygrävda, sandvallar vid ett skogsbryn i nära anslutning till väg och cykelbana. På vägen kör en bil.

De nya bostäderna för solitärbin ligger intill väg 140 i södra änden av Visby. Foto: David Skoog

Man skulle kunna säga att några av de första radhuslängorna på nya Visborgsområdet nu står klara. Även om det inte rör sig om bostäder för oss människor, utan för solitärbin och andra viktiga insekter.

Den som rört sig utmed länsväg 140 söder om Visby den senaste tiden kan ha lagt märke till att en mindre grävmaskin arbetat i skogsbrynet. Det översta skiktet av marklagret har grävts bort och sandvallar har lagts upp som stora limpor. Men det är inget förarbete för nya cykelbanor eller liknande, utan bostäder åt solitärbin, som byggts mellan skogen och cykelbanan.

– Majoriteten, ungefär 70 procent, av de solitära biarterna behöver ett vindskyddat och soligt läge med öppen markyta där de kan gräva sina gångar och lägga sina ägg. Vi har byggt sandvallar, så kallade bibäddar, som fungerar likadant som ett radhus för bina, säger Bettina Donko, Naturvårdshandläggare som arbetar inom åtgärdsprogrammet för hotade arter och naturtyper, ÅGP.

Vildbinas pollinering är viktig. Dels för produktionen av livsmedel, men också för att det ekosystem som även vi är beroende av ska fungera. Anledningen till att vi behöver bygga bibäddar är att de miljöer som bina vanligen bor i har blivit allt mer ovanliga i landskapet på naturlig väg. De är viktiga för binas fortlevnad men tyvärr inte heller det enda hotet mot våra vilda solitära bin.

– Deras livsmiljöer har blivit färre då bara 10 procent av de blomrika ängar och hagar som fanns för hundra år sedan är kvar idag. Och de har matbrist eftersom fler och fler lämpliga blomytor försvinner, säger Bettina Donko.

Att andelen blomrika ängar och hagar försvinner gör även att avstånden mellan de specifika blommor som en del bin lever på blir såpass stort att bipopulationerna inte kommer i kontakt med varandra. Det gör att DNA-utbytet minskar och att bina blir mindre motståndskraftiga mot till exempel klimatförändringar.

Blottad sandmark i skogsområde. I bakgrunden syns en bilväg och en bil.

Genom att spara en stubbe med tillhörande markskikt finns bra utrymme för bin och andra insekter att bygga bo. Både i markskiktet och i den döda stubben. Foto: David Skoog

Att bibäddarna byggs så nära en cykelväg, och nära det område som planeras för bostäder är dock inget man ska behöva vara orolig för. Vilda solitärbin är inte alls så aggressiva som tambiet kan vara.

– De vilda solitära bina är snälla, fokuserar på att samla nektar och pollen och vill undvika fara och bråk. Dessutom är de flesta ganska små och deras gaddar kan inte sticka igenom människohuden. Så det är absolut säkert att både bo och vistas på nya Visborgsområdet, säger Bettina Donko.

– Det är till och med så att vi skulle vilja uppmuntra till att människor går in i det iordninggjorda området och trampar. Sandmiljöerna behöver vara öppna för att bina ska kunna gräva sina bon, och det hjälper människors tramp till med. Fast man får gärna undvika själva sluttningarna för att inte förstöra eventuella bon.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss