Forest fire in Gotland CountyRead more on SMHI's website about the current announcement.

Nacionalna minoritetija (romani arli)

Da li tu hijan ko jekh kotar o panđ e Švedskakere nacionalna minoritetija – Jaudije, Roma, Samer, Švedsko-Fincija ja Tornedalcija? Tegani tu isi tut pobuter pravo ked ka ovel tut kontakt amencar.

Tu ako bešeja ki Švedska šaj te dobine informacia kotar to pravo, ki ti nacionalno minoritetno čhib. Ako bešeja ko jekh administrativno than kaj so khuvela i Finsko čhib, i Samisko čhib hem i čhib Meänkieli, tegani šaj hem te komunicirine amencar vačerindoj hem pisindoj.

Amen arakhaja hem barjačeraja tumari čhib hem tumari kultura

Amen čeraja buti ki promocia te arakha hem te barjačera o nacionalna minoritetno čhibja hem isto ađahare te arakha hem te barjačera i kultura kotar o nacionalna minoritetija ki Švedska. Amaro prioriteti tane o čhavore hem o terne te barjačeren po kulturno identiteti hem pobuter te koristinen pi minoritetno čhib. Isto ađahare amen mangaja te da šansa e manušenđe so reprezentirinena o nacionalna minoritetija te oven aktivna ko oljengoro pučibe hem diskusije.

O Länsstyrelsen ki Stockholm hem o Sametinget dikhena sar hem kobor realizirini pe e Švedskakiri minoritetno politika ko komune, regionija hem institucije. O Sametinget tano odgovorno baš o Samer hem i Samisko čhib, a o Länsstyrelsen ki Stockholm tano odgovorno baš o štar minoritetija hem minoritetna čhibja.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefoni: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss