10 maj 2023 klocka 10.00 - 15.00

En gotländsk gård – en kursdag om gården som helhetsmiljö

Ett foto av en gotländsk gård. Husen är i vitt sten, och runt om syns träd.

Foto: Charlotte Aav

En gårdsmiljö rymmer många olika delar: bebyggelse, trädgård, arbetsmiljöer, marker, med mera. Vissa aspekter har uppmärksammats en del, till exempel kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ändå saknas ett helhetsgrepp. Vilka av gårdens värden är särskilt viktiga? Hur förhåller sig hus, trädgård och jordbruksmark till varandra?

Gården är en självklar och viktig del i kulturlandskapet. Miljöerna har vuxit fram, ofta under generationer. Funktion, ekonomi, teknik och estetik har spelat in i utvecklingen. Med en förståelse för gårdens helhet och kunskap om traditionella förhållningssätt och hantverkstekniker kan man göra kloka val och förvalta gårdens värden för framtiden.

Länsstyrelsen erbjuder nu en endags utbildning om gården som helhet – med byggningar, trädgårdar och marker. Vad har jag på min gård, hur kan jag förstå och värdera de olika delarna, hur kan jag prioritera mellan olika delar? Hur kan jag ta ett helhetsgrepp på allt det här?

Lärare är Henrik Larsson, byggnadsvårdare, Klara Holmqvist, trädgårdsmästare och Hjalmar Croneborg, landskapsvårdare.

Ta med egen lunch.

Utöver detta tillfälle kommer utbildningen även att hållas den 8 maj på norra Gotland.
Anmäl dig till utbildningen den 8 maj

Aktiviteten riktar sig till lantbrukare och finansieras delvis med pengar från landsbygdsprogrammet. Deltagandet är kostnadsfritt. Aktiviteten ingår i länsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt ”Ett rikt odlingslandskap”.

Om gården i Rone

Till gården hör 80 hektar åker, 80 hektar bete och 60 hektar skog. Till det kommer ett arrende med 8 hektar gammal ängsmark, som också betas. På gården hölls mjölkkor fram till 1960-tal, tillsammans med grisar och lamm. På 1980-talet slutade man med grisarna och satsade på lammen. Idag är besättningen 250 tackor.

Gården drivs av Petter Winarve och Charlotte Aav, tillsammans med Petters föräldrar Klara och Göran Winarve.

 

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 maj klockan 23.30.
Var:
Rone Vinarve 635, 623 47 Hemse
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
08 maj 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss