08 maj 2023 klocka 10.00 - 15.00

En gotländsk gård – en kursdag om gården som helhetsmiljö

Ett foto av en grön äng där kossor ligger ner och tittar in i kameran. I bakgrunden syns en gård i vitt sten.

Foto: Ulf Arvidsson

En gårdsmiljö rymmer många olika delar: bebyggelse, trädgård, arbetsmiljöer, marker, med mera. Vissa aspekter har uppmärksammats en del, till exempel kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ändå saknas ett helhetsgrepp. Vilka av gårdens värden är särskilt viktiga? Hur förhåller sig hus, trädgård och jordbruksmark till varandra?

Gården är en självklar och viktig del i kulturlandskapet. Miljöerna har vuxit fram, ofta under generationer. Funktion, ekonomi, teknik och estetik har spelat in i utvecklingen. Med en förståelse för gårdens helhet och kunskap om traditionella förhållningssätt och hantverkstekniker kan man göra kloka val och förvalta gårdens värden för framtiden.

Länsstyrelsen erbjuder nu en endags utbildning om gården som helhet – med byggningar, trädgårdar och marker. Vad har jag på min gård, hur kan jag förstå och värdera de olika delarna, hur kan jag prioritera mellan olika delar? Hur kan jag ta ett helhetsgrepp på allt det här?

Lärare är Henrik Larsson, byggnadsvårdare, Klara Holmqvist, trädgårdsmästare och Hjalmar Croneborg, landskapsvårdare.

Ta med egen lunch.

Utöver detta tillfälle kommer utbildningen även att hållas den 10 maj på södra Gotland.
Anmäl dig till utbildningen den 10 maj

Aktiviteten riktar sig till lantbrukare och finansieras delvis med pengar från landsbygdsprogrammet. Deltagandet är kostnadsfritt. Aktiviteten ingår i länsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt ”Ett rikt odlingslandskap”.

Om gården i Ekeby

Till gården hör 50 hektar åker, 2 hektar änge och 80 hektar skog. Gården drevs som mjölkgård fram till 1960-tal, därefter med grisar och lamm, fram till 1984, då djurhållningen upphörde. Sedan dess har åkermarken varit utarrenderad.

Inger och Ulf Arvidsson är de som sköter änget och skogen.

 

Var:
Ekeby Lindarve 124, 621 70 Visby
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns inga lediga platser kvar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss