Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

På Gotland kommer rösträkningen att påbörjas under förmiddagen den 12 september och avslutas under eftermiddagen den 14 september.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Allmänna val på Gotland

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommun. I Gotlands län sköter kommunen (Region Gotland), de arbetsuppgifter som i andra delar av landet sköts av en region. Därför har vi endast två val på Gotland, till riksdagen och till kommunfullmäktige.

Hittills, till och med den 31 maj, har nio partier beställt namnvalsedlar och anmält deltagande i val till riksdagen för Gotlands valkrets och och elva partier i val till kommunfullmäktige Gotland. Ytterligare partier kan fortfarande tillkomma. De senast uppdaterade uppgifterna hittar du hos Valmyndigheten.

Rådata och statistik på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Val till riksdagen

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Val till kommunfullmäktige

Alternativ för Sverige
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Landsbygdspartiet Oberoende
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Socialisterna Välfärdspartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Kontakt