Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Hamra nationalpark gynnar biologisk mångfald

Person med skyddskläder och brandslang i en skog vid en naturvårdsbränning.

Foto Per Folkesson

Uppdaterad 23 juni: Naturvårdsbränningen i Hamra nationalpark, onsdagen den 22 juni, gick bra. Förloppet var hela tiden kontrollerat och enligt plan. Personal kommer att bevaka brännan och dess omgivningar tills det har varit tre helt rökfria dagar. Rök från bränningen kan synas och kännas i närliggande områden, varifrån kommer att bero på vindriktningen.

Länsstyrelsen Gävleborg planerar att genomföra en naturvårdsbränning i Hamra nationalpark på cirka 6 hektar, idag, onsdagen den 22 maj. Nationalparken ligger 17 kilometer nordväst om Hamra i Ljusdals kommun. Rök från bränningen kan synas och kännas i närliggande områden, varifrån kommer att bero på vindriktningen.

Syftet med bränningen är att låta en kontrollerad och lågintensiv brand påverka marken och träden på samma sätt som äldre tiders vildbränder skulle ha gjort. Mycket mossa, lav och annat organiskt material bränns bort vilket är positivt för många arter, bland annat marklevande svampar och vedlevande insekter. Andra positiva effekter är att granarna minskar och att tallarna får lättare skador som de läker med kåda, det ökade kådflödet kring skadan gör veden mer motståndsståndkraftig mot rötsvampar. Allt detta får skogen att påminna mer om en naturlig tallskog, och många hotade arter gynnas av bränningen.

– Tändning beräknas ske runt lunchtid den 22 maj och bränningen fortsätter sedan under eftermiddagen och fram till kvällen, då vi övergår till att efterbevaka brännan, säger Patrick Olander, bränningsledare.

En naturvårdsbränning är en del av skötseln av naturreservaten och syftar till att gynna de många djur- och växtarter som är beroende av att det brinner i skogen. Hamra nationalpark ligger i brandtrakten Orsa Finnmark med en unik kontinuitet av hyggesbränningar under 1900-talet och flera brandgynnade arter som till exempel grov och slät tallkapuschongbagge. Den långa brandkontinuiteten och arter kopplade till den gör området extra intressant för naturvårdsbränning.

Säkerheten är viktigast

Säkerheten under bränningen är allra viktigast. I Hamra nationalpark kommer cirka 6 hektar skog att brännas, området är välavgränsat och omgivet av myrmarker, småvatten och grusväg som i sig utgör brandbarriärer. Hela sträckan runt bränningsobjektet kommer avgränsas med brandslang. Gränsen och marken utanför vattnas upp innan bränning och underhålls under bränning. Det kommer även finnas en helikopter på plats med släckningsutrustning.

Länsstyrelsen Gävleborg har under naturvårdsbränningen ständig kontakt med Räddningstjänsten och kommer att bevaka brännan och dess omgivningar tills det har varit tre helt rökfria dagar. Rök från bränningen kan synas och kännas i närliggande områden, varifrån kommer att bero på vindriktningen.

Länsstyrelsen planerar att fler naturvårdsbränningar i Hälsinglands norra delar av Gävleborg under våren och sommaren.

Vanliga frågor och svar om planerade naturvårdsbränningar

Karta över bränningsområdet i Hamra nationalpark.

Innanför den röda linjen kommer skogen att brännas onsdagen den 22 maj.

Bränningen ingår i det EU-finansierade projektet Life2Taiga.

Information om Life2Taiga

Tre logotyper: Lefe2Taiga, Life och Natura 2000

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss