Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgskötselområden blir till licensområden

älg som går i vattnet

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att avregistrera fem älgskötselområden efter översyn.

Länsstyrelsen har gjort en översyn av länets älgskötselområden och hur väl de har uppnått sina avskjutningsmål i älgskötselplanen. Måluppfyllnaden kontrolleras för både tjur, ko och kalv.

– Om ett älgskötselområde avviker med mer än 10 procent från målet ifrågasätter vi årligen varför målet inte har uppnåtts, säger vilthandläggare Elina Eriksson.

Avvikelser

I år har Länsstyrelsen gjort en sammanställning av måluppfyllnaden för de tre senaste åren. Det för att utreda om länets älgskötselområden uppfyller kravet för att fortsätta vara ett älgskötselområde eller inte. Länsstyrelsen har uppmärksammat att fem älgskötselområden har avvikit väsentligt från sina avskjutningsmål och riskerar därför att bli licensområden. Berörda älgskötselområden har fått möjlighet att yttra sig i frågan.

Ytterligare ett älgskötselområde har informerats om att de inte fäller tillräckligt många vuxna älgar årligen och kommer därmed att avregistreras som älgskötselområde.

Beslut

Länsstyrelsen har den 11 april beslutat att fem älgskötselområden inte är lämpade att fortsatt vara älgskötselområde. Dessa områden är:

  • Rogsta älgskötselområde i Strömsbruk älgförvaltningsområde
  • Harmånger Östra älgskötselområde i Strömsbruk älgförvaltningsområde
  • Ortsjön älgskötselområde i Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde
  • Boda älgskötselområde i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde
  • Söderhamn Västra älgskötselområde i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde

Länsstyrelsen ser ett stort värde av att bibehålla älgjakten i samtliga områden och därför kommer samtliga registreras som licensområden inför älgjakten 2024–2025.

Besluten kommer kungöras i post och inrikes tidning och finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Gävleborg.

Vad som skiljer ett älgskötselområde från ett licensområde går att läsa på länsstyrelsens sida om älgförvaltning och jaktområden

Älgjakt

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss