Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben (webbGIS). Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, samt information om vilka villkor som gäller för nyttjande av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, samt länkar till andra myndigheters geodata. 

Sök i Länsstyrelsernas geodatakataloglänk till annan webbplats

Länsstyrelsens INSPIRE-datalänk till annan webbplats

Lista med länkar till andra myndigheters geodatalänk till annan webbplats

Använd sökrutan längst upp till vänster för att enkelt söka fram geodata. Du kan filtrera sökningen på ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Läs mer om hur du använder geodatakatalogen i vår manual.

Manual för geodatakatalogen (PDF)PDF

Karttjänster i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarna har en karttjänst för att presentera geografisk information, detta webbGIS kallar vi för Planeringsunderlag Dalarna.

WebbGIS för Dalarna

Detta WebbGIS vänder sig såväl till allmänhet som för professionella användare:

Planeringsunderlag Dalarnalänk till annan webbplats

Kartan innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter, bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Observera att webbgiset inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Vill du ladda ner länsstyrelsen i Dalarnas data så finner du dessa i Geodatakatalogenlänk till annan webbplats

Karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben (webbGIS). Om du behöver hjälp med att använda karttjänsterna kan du läsa vår manual.

Manual för karttjänster på webbenlänk till annan webbplats

De flesta tjänster kräver att du har webbläsartillägget Silverlight. Det fungerar tyvärr inte i alla webbläsare.

Kolla vilka webbläsare som stöds på Silverlights webbplatslänk till annan webbplats

WMS-tjänster

Länsstyrelsens WMS-tjänster (WebMapService) följer ISO-standard (19128) och specifikationer i OGC Open Geospatial Consortiumlänk till annan webbplats. Anslut till tjänsterna i exempelvis ditt desktopGIS.

Lista över produkter som fungerar till våra WMS-tjänsterlänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas WMS-tjänster i Geodatakatalogenlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Kontakt