Undersökning av läckagebenägen fosfor i Edstjärnen och Nässjön

Syftet med denna undersökning har varit att beräkna former och mängder av läckagebenägen fosfor i Edstjärnens och Nässjöns bottensediment. Denna information utgör basen för att kunna uppskatta internbelastningshastighet och utforma åtgärder för att minska internbelastningen och förbättra sjöarnas vattenkvalitet. Analys av järn och försök med tillsättning av fosfor till sedimentet gjordes på laboratorium för att kunna bedöma om syresättning skulle kunna tillämpas för att minska internbelastningen i sjöarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=153&context=26