Rapport 2022:09 Nulägesanalys Agenda 2030

För att tillgodose behovet av en lägesbild över de globala målen i länet har Länsstyrelsen i Dalarna uppdragit åt konsultföretaget Sweco att ta fram en Nulägesanalys för Agenda 2030 i Dalarna. Fokus för analysen har varit att identifiera både styrkeområden och utmaningar som är specifika för vårt län, att få en bild av hur hållbart Dalarna är idag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=158&context=26