Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna

En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Det råder heller ingen tvekan om att elbehovet ökar i utfasningen av fossil energi. För att nå våra energi- och klimatmål så krävs att elbranschen går före för att göra utvecklingen möjlig. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan regionala utvecklingsaktörer och elnätsbolag i Dalarna. Mycket av förutsättningarna för ett hållbart energisystem styrs från nationell nivå, men det finns även mycket vi kan och bör arbeta med på regional nivå. Underlag till rapporten kommer från lokala och regionala elnätsbolag samt från SWECO som konsult bistått med analyser och faktasammanställning.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss