Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Restaurera en äng

Vill du bevara ängens speciella växter och en del av det gamla kulturlandskapet? Vill du gynna fjärilar och bin eller bara få en vackrare miljö? Det finns många goda skäl att restaurera eller skapa en slåtteräng! Minskat bete och slåtter med igenväxning av slåtterängar och naturbetesmarker som följd är bland de viktigaste orsakerna till att arter hamnar på Sveriges rödlista för hotade arter. Över 700 av de hotade arterna i Dalarna finns i jordbrukslandskapet. Här presenteras lite tips och råd till dig som vill göra en insats för att motverka denna negativa trend genom att förbättra skötseln av din äng, restaurera en äng eller skapa en ny ängsliknande mark. Råden och beskrivningarna utgår från förhållandena i Dalarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Landskapsvård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2021__3&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss