Regional plan för klimatanpassning i Dalarna

Klimatförändringarna inom Dalarna, Sverige och den övriga världen beror på en global antropogen uppvärmning, vilket innebär en mänskligt skapad uppvärmning som påverkar hela världen. Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att bli än mer omfattande och sannolikt dramatiska under det innevarande seklet . Denna rapport är ett samlingsdokument som inkluderar både Länsstyrelsen i Dalarnas strategi för klimatanpassning, myndighetens klimat-och sårbarhetsanalys samt Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. I och med dess olika delar kan den används såväl för fördjupning i klimatanpassningen i Dalarnas historia och bakgrund, som för underlag och inspiration till andra aktörer i länet för deras eget arbete med klimatanpassning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=168&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss