VA i fysisk planering

I översiktsplanen ska kommunen ta ställning till den långsiktiga utvecklingen av bebyggelseområden i förhållande till bland annat möjligheter för VA-försörjning. En tydlig, långsiktigt och väl förankrad VA-plan som integreras i kommunens översiktsplan är kommunens styrmedel för en hållbar VA-försörjning i hela kommunen. I detaljplaner ska kommunen beskriva vilken VA-lösning som förespråkas för den planerade bebyggelsen och motivera denna lösning. Dricksvattenförsörjning och avloppsrening – vattentjänsterna – styrs av flera olika regelverk, framför allt lagen om allmänna vattentjänster, plan-och bygglagen och miljöbalken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=51&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss