Livsmedelskedjan i Dalarnas län

Rapporten beskriver livsmedelskedjan i Dalarna med värdekedjor, produktion, sysselsättning, jordbruksmarkens användning och självförsörjning. Produktionsvärdet i livsmedelskedjan har ökat de senaste tio åren, vilket är i linje med målet fastlagt i den regionala livsmedelsstrategin. I Dalarna är mjölk, nötkött, spannmål och potatis de stora produktionsgrenarna och det är också där självförsörjningsgraden är högst. Dalarna har goda odlingsförutsättningar för produktion med gräsmarker som ger foder till kor och odlingsslätter kring Dalälven för växtodling så som spannmål och potatis. Andra produktionsgrenar har en förhållandevis liten produktion men goda förutsättningar för att öka. Det gäller exempelvis gris och kyckling. Livsmedelskedjan sysselsätter nästan 10 000 personer i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Energi
  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Livsmedelskontroll
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Primärproduktion av foder

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_09&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss