Liebladet 2020

Liebladet innehåller artiklar och annonser som rör ängar och ängsskötsel i Dalarna. Bladet ges ut inom informationsprojektet Ett rikt odlingslandskap. Prenumerera Kontakta Sarah Lagerberg om du vill prenumerera på Liebladet. Tala om ifall du vill att vi ska skicka bladet med posten eller om du vill ha ett mejl med bladet som bifogad fil i pdf-format.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Djurhållning
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Primärproduktion av foder
  • Rådgivning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020__6&context=26