Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

Förvaltningsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens arbete med att skapa en väl fungerande och förutsägbar rovdjursförvaltning och fungerar som ett styrdokument för Dalarnas rovdjursförvaltning. I planen beskrivs rovdjursförvaltningens förutsättningar och konkreta målsättningar för förvaltningen. Det finns också riktlinjer för förvaltningsåtgärder som kan vidtas för att nå förvaltningsmålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Jakt
  • Vilt
  • Miljö
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_10&context=26