Hur länge finns ängarna kvar?

En utvärdering av ängsrestaurering och slåtterstöd inom åtgärdsprogram för hotade arter i Dalarnas län. Många förundras ofta över ängsmarkernas blomsterprakt under sommaren. Men börjar du leta efter ängssvampar under sensommaren och hösten kan mångfalden i form och färg hos svamparna väl mäta sig med blommornas. Idag är dessa artrika och välhävdade ängsmarker en sällsynthet, vilket även denna studie visar med tydlighet. Av de tidigare så vanliga och vitt utbredda ängsmarkerna finns nu enbart små fragment kvar i landskapet. Rättelse: På sidan 30 i figur 9 har de två bilderna tyvärr råkat byta plats med varandra.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2019_01&context=26