Socialtjänstens arbete med hedersvåld, resultat från en intervjuundersökning

Länsstyrelsen Dalarna gjorde en första inventering på områden via rapporten 2015:05, Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2011–2014. Denna rapport är en utvidgad kunskapsinventering kring socialtjänstens arbete med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten visar att implementering av nya arbetssätt med fokus på hedersrelaterat och förtryck förefaller fortfarande befinna sig i ett inledningsskede hos många socialtjänster i Dalarnas län. Socialtjänsten förfogar över en begränsad mängd insatser och metoder för att bistå de våldsutsatta och deras anhöriga. I rapporten framgår att det föreligger behov av fortsatta utbildningsinsatser inom området för socialtjänstens personal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_01&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss