Samlad regional lägesbild för sociala risker

Denna rapport är en redogörelse för den första piloten som genomförs inom det nationella regeringsuppdraget ”Utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och våldsbejakande extremism”. Syftet är att se hur det lokala och regionala arbetet med att ta fram relevanta lägesbilder för kommuner och länsstyrelser, kan utvecklas och samverkas för att få regionala, samlade lägesbilder. För att kunna påverka arbetet med t.ex. våldsbejakande extremism behövs bra lägesbilder och ett systematiskt, långsiktigt arbete med att ta fram dem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018_12&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss