Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dalälvens vattenkraftssystem – kulturhistorisk beskrivning av vattenkraftverk

Arbetet har bestått i att göra en insamling, sammanställning och byråmässig genomgång av befintligt kunskapsunderlag rörande ett antal utvalda kraftverk. Med byråmässigt menas att arbetet främst har utförts på kontoret och inte ute på plats, i fält. Detta arbete har samma geografiska indelning som övriga rapporter inom projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven. Området innefattar sex delområden. Dessa är Västerdalälven, Österdalälven, Oreälven, Mellersta Dalälven, Runns tillflöden samt Nedre Dalälven. I detta arbete har 53 kraftverk beskrivits. Av dessa har 11 byråmässigt bedömts ha mycket höga kulturvärden och 6 ha höga kulturvärden. Förutom de enskilda kraftverken har även området samt delområden översiktligt beskrivits.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_01&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss