Risk och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2016

Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys för 2016 syftar dels till att ge ett underlag för den nationella riskbedömningen och dels till att utgöra ett besluts- och planeringsunderlag för vår verksamhet. Målet är att genom åtgärder antingen minska riskerna i länet och stärka förmågan att hantera väl inträffade kriser. Vi har under året arbetat vidare med att knyta analysen närmare verksamheten och vice versa. I det sammanhanget har åtgärdslistan varit ett värdefullt hjälpmedel. Utifrån denna konstaterar vi att länsstyrelsen åtgärdat 34 av 110 punkter under 2015 och 2016, d v s närmare en tredjedel av de identifierade åtgärdsbehoven.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__9&context=26