Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015

Länsstyrelsen Dalarna presenterar läget på bostadsmarknaden 2015 i sin årliga analys. Bostadsmarknadsanalysen grundas till stor del på den enkät som kommunerna besvarar i början av året. Under de senaste 15 åren har bostadsmarknaden förändrats från ett bostadsöverskott hos samtliga kommuner till ett underskott hos mer än hälften av länets kommuner. Endast fyra av Dalarnas kommuner anger att de har balans på bostadsmarknaden. I centralorterna är bostadsbristen som störst men det råder även obalans utanför centralorterna. Samtliga kommuner beräknar dock att någon form av bostadsbyggande kommer att påbörjas under året. Återigen anger majoriteten av kommunerna att huvudanledningen till det att det inte byggs tillräckligt är de höga kostnaderna för nyproduktion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss