Övervakning av fisk och miljö med elfiske i Dalarnas län – en utvärdering

Undersökningar av fiskfaunan i vattendrag med elprovfiske är en utbredd och ofta använd metod som används av bland annat myndigheter, kommuner, fiskevårdsorganisationer och exploatörer, för att visa på eller bedöma miljötillstånd. I Dalarna har sedan mitten av 1980-talet utförts ett stort antal elprovfiskeundersökningar med många olika upplägg och varierade utförande. Denna heterogenitet gör att ett enskilt utvalt provresultat inte kan användas försäkra bedömningar i alla olika sammanhang. Samlade analyser av stora datamängder gör det dock möjligt att lättare identifiera storskaliga trender och mönster i resultaten som inte är möjliga att påvisa i de enskilda proven eller med en mindre mängd data.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=148&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss