Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

PM 2013:19 - Inventering av hotade vedskalbaggar på asp och björk i Dalarna

Syftet med denna inventering var att undersöka förutsättningarna för att eventuellt kunna finna ett antal mycket sällsynta skalbaggar, knutna till asp- och björkförekomster, i länet. Arter som eftersökts är främst fokusarterna: aspbarkgnagare, större svartbagge, nordlig blombock, aspgrenbock och cinnoberbagge. Dessutom ingick att ge en första överblick och jämförelse mellan ett antal lövrika områden som av Länsstyrelsen bedömts som särskilt intressanta med tanke på björk- och asplevande vedinsekter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_19&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss