PM 2013:01 Databasen för organiska och oorganiska miljögifter

Länsstyrelsen Dalarna har tillsammans med en konsult skapat en regional databas för miljögiftsdata, databasen för organiska och oorganiska miljögifter (DOOM). Målet med att skapa databasen har varit att på ett enkelt sätt kunna hantera det förhållandevis stora datamaterialet för att kunna göra analyser av miljögiftsdata utifrån olika frågeställningar, t.ex. geografiska eller ämnesmässiga. Databasen är en Access-databas där man arbetar med data i PowerPivottabeller i Excel. Flera länsstyrelser har visat intresse för att skaffa DOOM.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_01&context=26