Sammanställning projekt mjölkkor i Dalarna 2011-2012

Målet med projektet var att genomföra planerade djurskyddskontroller på samtliga 115 mjölkkobesättningar som levererar mjölk, i Dalarna under perioden 1 mars 2011 till 1 mars 2012. Projekttiden förlängdes till 1 juli 2012. 110 kontroller gjordes, av dessa var 11 uppföljande kontroller. Sammanlagt 99 gårdar kontrollerades, 7 lade ned och 19 st hanns inte med under projekttiden. Av de 110 kontrollerna som utfördes var 50 stycken med en eller flera brister, sammanlagt 119 brister konstaterades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Djurhållning
  • Djurskydd
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__20&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss