Nulägesbeskrivning av miljötillståndet i Dalarna 2011-2012; PM 2012:09

Denna nulägesbeskrivning är ett underlag vid revideringen av Dalarnas miljömål. Här beskrivs kortfattat hur läget är i Dalarnas för natur- och kulturvården samt vilket arbete som pågår på Länsstyrelsen Dalarna i detta arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_09&context=26