Höga flöden i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Långsiktig plan för omarrondering, 2010:18

Länsstyrelsen Dalarna fick genom regleringsbrevet för år 2009 i uppdrag att utarbeta en strategisk långsiktig plan för strukturrationalisering av den starkt ägosplittrade jord- och skogsbruksmarken inom länet. Arbetet har resulterat i en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Planen har utarbetats i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_18&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss