Program för uppföljning av Dalarnas miljömål 09-11 2009:17

Programmet beskriver, för perioden 2009-2011, arbetet med uppföljning av Dalarnas miljömål och åtgärderna i den handlingsplan som utarbetats i anslutning till de regionala miljömålen. Förutom beskrivning av uppföljningens innehåll och riktlinjer för genomförande ingår i programmet en bristanalys för varje miljökvalitetsmål som underlag för fortsatt utveckling av den regionala uppföljningen. Dessutom finns bl.a. sammanfattningar av några befintliga data- och indikatorsystem och beskrivning av lokal miljömålsuppföljning i tre av Dalarnas kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Klimat
 • Föreningar
 • Kulturmiljö
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Samhälle
 • Natur
 • Näringsliv
 • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_17&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss