Övervakning av vedlevande insekter i Granåsens värdetrakt, rapport 2009:24

Länsstyrelsen Dalarnas och Skogsstyrelsens ”Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län” pekar ut områden (värdetrakter) som har en högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv än vad som finns i övrig skogsmark. Granåsens värdetrakt, mellan Falun och Rättvik i nordöstra Dalarna, är ett område på 5080 hektar som domineras av äldre granskog. 14 procent av arealen är skyddad som naturreservat eller Natura 2000-område. I syfte att övervaka och följa utvecklingen av faunan av vedinsekter inom Granåsens värdetrakt har ett urval av arter knutna till naturgranskog eftersökts inom de fyra skyddade områden under 2006–2008, vilket ger ett underlag för framtida miljöövervakning av vedinsekter. Parallellt med insektsinventeringen kommer även utvecklingen av död ved att följas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_24&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss