Rotogräs

Syftet med broschyren är att på ett konkret och lättillgängligt sätt sprida kunskap om några av de besvärligaste rotogräsen, nämligen åkertistel, fettistel (åkermolke), skräppa och kvickrot och hur man kan bekämpa dem. Strävan är att förmedla både allmänna kunskaper om ogräsen och lokala erfarenheter från arbetet i den rotogräsgrupp som arbetat i Dalarna sedan 2003.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__3&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss