Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan Dalarna bli självförsörjande på el?

Landshövding Helena Höij och Marit Ragnarsson, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län under konferensen. 

Landshövding Helena Höij och Marit Ragnarsson, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län under konferensen.

Och hur vi skapar ett hållbart energisystem som klarar det ökade elbehovet? Det är aktuella och angelägna frågor som diskuterades under en konferens i Borlänge förra veckan. Energiomställningen ökar dramatiskt behovet av el i framtiden. Det är en stor utmaning som kräver ett gemensamt arbete mellan energiproducenter, elnätägare, kommuner, elanvändare och andra aktörer i Dalarna. Under dagen presenterades nya prognoser för Dalarnas framtida energi-, el- och effektbehov tillsammans med en plan för hur vi i Dalarna kan trygga vår framtida energiförsörjning.

Vi kan inte ta elen för given och vi aktörer som arbetar med frågan tar nu ett gemensamt grepp och planerar framåt tillsammans. Vi ser att vi behöver öka medvetenheten i samhället kring elkonsumtion och öka förståelsen för att vi behöver bygga ut vårt elsystem här i länet, säger landshövding Helena Höij.

Trygg energiförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling

Vi ser att behovet av energi kommer att öka markant framöver, främst beroende på nya etableringar av industrier och datahallar, samt att flera stora processindustrier kommer ersätta fossil energi med el. Det betyder att vi behöver ha en plan för att kunna möta efterfrågan, men också för att kunna välkomna nya etableringar i länet, berättar Marit Ragnarsson, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En trygg energiförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Här kommer många aktörer inom området behöva samverka för att få ihop en hållbar helhet av komplexa system. Det finns många utmaningar och behov som energiförsörjningen behöver möta såsom att fasa ut all fossil energi, öka energiproduktionen, effektivisera energianvändningen, bygga mer elnät, säkra tillgången på el alla timmar på året samtidigt som energipriserna måste vara konkurrenskraftiga och förutsägbara. Att minska beroendet av importerad el bidrar också till ökad beredskap.

Kan Dalarna bli självförsörjande på el?

Här i Dalarna beräknar man att vattenkraften inte kan byggas ut mer. Däremot finns en stor potential att bygga ut vindkraften för att möte det framtida ökade elbehovet. Solenergin växer kraftigt, men kommer fortsatt vara marginell totalt sett.

Energibalans

När man sammanfattar Dalarnas totala energibehov med den energi vi själva producerar så blir slutsatsen att vi till 2045 har möjligheten att bli självförsörjande sånär som på biodrivmedel, om vi inte startar sådan produktion i Dalarna.

Elbalans

En sammanfattning av just elbehov och elproduktion visar att Dalarna har möjlighet att på helår bli självförsörjande på el redan 2030. Det förutsätter dock att vindkraften fortsatt byggs ut, att vi effektiviserar vår energianvändning och att elnäten byggs ut.

Effektbalans

Användningen av el är dock ojämn. Om Dalarna vill vara självförsörjande på el alla timmar på året så krävs att vi sänker effekttopparna, de uppstår när vi använder mycket el samtidigt. Dygnets största elbehov uppstår på morgon och kväll. Årets toppar uppstår de kallaste dagarna och veckorna. Topparna begränsar hur många nya verksamheter som kan anslutas och det är topparna som riskerar att det bli elbrist, samtidigt som priserna skjuter i höjden.

Ett sätt att minska effekttopparna är genom ökad flexibilitet. Det innebär till exempel att kunder minskar eller flyttar sin elanvändning till tider utanför topparna. En marknad håller på att växa fram för detta, där kunder får betalt för att vara mer flexibla, så kallade flexibilitetstjänster.

Om vi sänker våra effekttoppar, blir mer flexibla och om vi fortsätter att bygga ut batterilager så har Dalarna förutsättningar att själv även klara de timmar på året då elanvändningen är som störst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss