Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar vårfloden i Dalarna

En omfattande vårflod är i antågande i Dalarnas län, med förväntningar om högre vattenflöden än vanligt. Den närmaste tiden väntas inte vattenflödena i de större vattendragen nå upp till nivåer som skapar omfattande översvämningsproblem, men hur vårfloden utvecklas beror mycket på vädret framåt. Länsstyrelsen uppmanar invånare och fastighetsägare som riskerar drabbas av översvämning att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig själva och sin egendom.

Dalarnas län står inför en vårflod som kan visa sig vara kraftigare än normalt. Detta framgår av den senaste prognosen från Dalälvens älvgrupp, som samlades under tisdagen för att diskutera situationen.

Västerdalälvens vattenflöden stiger snabbt och en första topp i vårfloden förväntas inträffa mot slutet av veckan. Samtidigt ligger Siljans nivå högre än normalt för säsongen, efter en mars månad med höga tillrinningar. Oreälvs tillrinningsområde har också betydande snömängder som bidrar till situationen. Det är också högt vattenflöde i Svärdsjövattendraget men inte på nivåer som brukar ge översvämningsproblem.

– Väderprognosen närmaste veckan visar på mindre nederbördsmängder och även om vattenflödena ökar under veckan förväntar vi oss inte att Dalälvssystemets större vattendrag når upp till de nivåer då vi får kända översvämningsproblem. I de mindre vattendragen kan dock snösmältningen snabbt påverka vattenflödena och översvämningsrisken, säger Eva-Karin Ljunglund, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Med tanke på det fortsatta osäkra väderläget, uppmanas invånarna att förbereda sig. Det innebär att säkra båtar och bryggor, skaffa nödvändiga tätningar och pumpar, samt vidta andra praktiska åtgärder för att skydda sin egendom. Speciellt nu i Kolbäcksåns vattensystem, där SMHI har utfärdat en orange översvämningsvarning för sjöarna uppströms Ludvika, är det av yttersta vikt att vara väl förberedd.

– Vi följer noga utvecklingen och arbetar för att minimera eventuella skador från vårfloden. Det är viktigt att fastighetsägare vidtar åtgärder för att skydda sig själva och sin egendom, säger Eva-Karin Ljunglund.

Fastighetsägares proaktivitet spelar en avgörande roll i att minska skador från vårfloden. Genom att följa rekommenderade åtgärder och förberedelser kan vi tillsammans arbeta för att minska effekten av vårfloden. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Översvämning, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss