Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens årsredovisning 2023

Länsstyrelsens årsredovisning 2023 finns nu att läsa digitalt. 

I Länsstyrelsens årsredovisning presenteras det arbete som skett på myndigheten under året. För dig som vill ta del av vårt arbete under 2023 finns nu årsredovisningen att läsa digitalt på vår webbplats.

I kapitlet Landshövdingen har ordet lyfter landshövding Helena Höij både framtidstro och utmaningar:

Under året har jag mött framtidstro hos både kommunledningar och näringsliv, men den gröna omställningen och utvecklingen i Dalarna synliggör också länets utmaningar – tillgången på arbetskraft och bostäder, ett robust energisystem samt en utbyggd infrastruktur. Därför har vi som myndighet i olika sammanhang försökt hitta former för dialog med de aktörer som är del i de tillståndsprocesser som involverar Länsstyrelsen. Målet har varit att öka kännedomen om vårt arbete och med det skapa effektivare processer samt fortsätta bygga förtroende för vår myndighet, staten och det allmänna.

Det hände 2023

Några exempel på händelser som på olika sätt haft inverkan på vår verksamhet är:

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län arrangerade tillsammans med Naturvårdsverket de årliga miljömålsdagarna. Årets tema var ”Landskap rustade för framtiden”.
  • Länsstyrelsens arbete med att, inom ramen för totalförsvaret, verka för ett robust civilt försvar fortsatte under året. Under året bildade vi bland annat ett råd för civilsamhällets aktörer för att utveckla den civila samverkan i händelse av kris.
  • Länet drabbades av väderutmaningar, både i form av torka och stora regnmängder som ledde till översvämningar. Vädret orsakade stora problem för bland annat länets lantbrukare.
  • I september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Dalarna ingick till en början i den säkerhetszon som sattes upp. En nära och bra samverkan med Västmanlands län startade omgående där drabbade kommuner också var en del.
  • Under året har vi haft besök av flera statsråd. Civilminister Erik Slottner var först ut i mars och i samband med översvämningarna tog vi emot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. Efter sommaren fick vi besök av såväl kulturminister Parisa Liljestrand som finansmarknadsminister Niklas Wykman och socialminister Jakob Forssmed.
  • Den 17 augusti var det så Dalarnas tur att välkomna kungaparet vid det kungliga jubileumsåret. Dalfolket gick man hur huse för att fira Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen.

Om årsredovisningen

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss